کرمانشاه 14:09 یک شنبه 11/3/1399 صفحه اصلی

جدول کمیسیونهای شورای شهر97- 98

ردیف

نام کمیسیون

رئیس کمیسیون

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

1

کمیسیون فرهنگی

اجتماعی  و ورزشی

مازیاررضایی

امیری

سیدحجت اله

موسوی اجاق

آزادی

مرادی

احمد زاده

سید پیمان موسوی

 

 

2

کمیسیون املاک

طیب حیـدری

کامران ملکی

مازیاررضایی

سیدحجت ا...

موسوی اجاق

سید پیمان موسوی

 

 

 

 

3

کمیسیون عمران

کامران ملکی

مازیار رضایی

طیب حیـدری

سیدحجت ا...

موسوی اجاق

سید احسان احسانی

 

 

 

 

4

کمیسیون ساماندهی مشاغل  اصناف و فعالیت های شهری

رسول آزادی

احمد زاده

سیدپیمان

موسوی

سیدمیثم

موسوی اجاق

مرادی

 

 

 

 

5

کمیسیون برنامه ریزی بودجه،اقتصادی

سیدحجت اله

موسوی اجاق

غلامرضا امیری

کامران ملکی

سید احسان احسانی

سید پیمان موسوی

 

 

 

 

6

کمیسیون معماری و  شهرسازی

سید احسان احسانی

کامران ملکی

مازیاررضایی

سیدمیثم

موسوی اجاق

مرادی

طیب حیدری

 

 

 

7

کمیسیون حقوقی

سیدپیمان موسوی

رسول آزادی

احمد زاده

طیب حیـدری

سیدمیثم

موسوی اجاق

مرادی

 

 

 

8

کمیسیون خدمات شهری

احمد زاده

رسول آزادی

سید احسان

 احسانی

سیدمیثم

 موسوی اجاق

امیری

مازیار رضائی

 

 

 

9

کمیسیون سرمایه گذاری

و مشارکت

غلامرضا امیری

کامران ملکی

مازیاررضایی

سید احسان

 احسانی

سیدمیثم

 موسوی اجاق

سیدحجت اله موسوی اجاق

 

 

 

10

کمیسیون گردشگری ،

محیط زیست و فضای سبز

ابراهیم مرادی

احمد زاده

طیب حیـدری

سیدمیثم

موسوی اجاق

آزادی

 

 

 

 

11

کمیسیون ایثارگران

 

غلامرضا امیری

سید حجت اله  موسوی اجاق

سالار احمدزاده

سیداحسان احسانی

کامران ملکی

طیب حیدری

سید میثم موسوی اجاق

سید پیمان موسوی

 

 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|